Plans emerxencia muncipal: elabor e implantac

Código:

PLMUN

Número da edición:

3

Horas docentes:

22

Prazas:

27

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

01/10/2008 - 10/10/2008

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Obxectivos:

Con estes cursos preténdese dotar ao persoal responsable da elaboración e implantación do plan de emerxencia municipal dunha formación teórico-práctica que lle facilite a realización de métodos de prevención e planificación necesarios, en función dos posibles riscos aos que están expostos os seus concellos.

Contido:

- Estructura e organización do PEMU
- CECOPAL
- Cartografía dixital do Plan de Emerxencias.
- Operatividade
- Os arquivos informáticos.
- Catálogo de medios e recursos
- Tipoloxía de riscos.
- Análise e determinación de riscos.

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Escala de Mandos (Xefe de Unidade, Sección, Grupo ou Equipo)

Requisitos:

- Persoal técnico dos concellos con responsabilidade na elaboración do plan de emerxencia municipal (PEMU)
- Responsables das agrupacións de voluntarios de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia (presidente, xefe, subxefe, e xefe de grupo), que colaboren na elaboración e implantación do PEMU.

Inscrición:

A inscrición dos participantes será totalmente gratuita.