Monitores de formación en educación viaria

Código:

MEDV

Número da edición:

1

Horas docentes:

16

Prazas:

27

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

25/11/2008 - 26/11/2008

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Horario:

De 9.30 a 19.30 horas

Obxectivos:

Conseguir que os integrantes dos servizos de protección civil dos concellos onde non contan con corpo de policía local, ou de aqueles nos que, existindo ese corpo, polo reducido do seu número de membros, non se pode prestar a necesaria atención á educación viaria dos escolares, poderíase levar a cabo esa tarefa por parte do persoal de protección civil.
Para iso é necesario introducir na formación deste colectivo uns novos conceptos que inicialmente se atopan máis alonxados da súa actividade habitual, pero que non deixan de ser outra forma de protexer aos cidadáns.
- Coñecer e comprender as xeneralidades do comportamento e pensamento dos escolares na etapa de educación primaria.
- Recordar os preceptos normativos básicos que rexen a circulación de peóns, ciclistas e viaxeiros, así como as recomendacións de seguridade viaria nesas situacións.
- Coñecer os recursos e actividades pedagóxicas que se puideran utilizar nas sesións de educación viaria, así como algunhas experiencias xa

Contido:

No curso trataranse os seguintes temas:
- A seguridade viaria e a educación viaria. Os recursos pedagóxicos da Dirección General de Tráfico (DGT).
- Os alumnos de educación primaria: A etapa de 3 a 6 anos. A etapa de 7 a 10 anos.
- A circulación de peóns: normas e medidas de seguridade viaria.
- A circulación de ciclistas: normas e medidas de seguridade viaria.
- Os viaxeiros no transporte público: normas e medidas de seguridade viaria.
- Os sinais de circulación: do persoal de protección civil e sinais verticais.
- O cinto de seguridade e o casco: normas e medidas de seguridade viaria.
- Planificación dunha actividade formativa. Distribución das áreas temáticas por grupos de traballo: O neno como peón, o neno como usuario de vehículo privado, o neno como usuario do transporte público, o neno como ciclista.
- Visualización dunha sesión real. Análise da mesma.
- Realización e análise dos traballos dos grupos nas distintas temáticas. Simulacións.
- Realización dunha clase

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Requisitos:

- Responsables das unidades de protección civil.
- Membros dos servizos de protección civil, que teñan realizado o curso de accidentes na estrada.

Inscrición:

A inscrición dos participantes será totalmente gratuita.