Busca e salvamento en montaña e zonas illadas

Código:

BS004

Número da edición:

4

Horas docentes:

25

Prazas:

15

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

27/06/2009 - 28/06/2009

Lugar:

Lugo (Lugo)

Localización:

Concello de Lugo

Obxectivos:

Dotar aos integrantes dos servizos de protección civil dunha formación teórico-práctica que lle facilite a realización das tarefas encomendadas de busca e salvamento de persoas na montaña e zonas illadas.

Contido:

Xeneralidades. Coordinación do socorro. Protocolos de busca. Distribución de tarefas. Orografía e cartografía. Lectura e interpretación de mapas. Principios básicos de orientación e utilización do compás. Métodos de busca de persoas desaparecidas. Busca en situacións especiais. Técnicas de busca e salvamento en zonas de difícil acceso. Axentes agresores na montaña. Actuacións en situacións de risco vital. Técnicas de inmobilización e traslado con medios convencionais e improvisados. Consellos prácticos para a prevención de accidentes.

Destinatarios:

- Outros profesionais e voluntarios de Protección Civíl e Emerxencias

Requisitos:

Os cursos van dirixidos aos integrantes dos servizos de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia, que teñan superado o curso básico de protección civil.

1. Prazas: 30 prazas por curso.
2. Duración : 35 horas lectivas por curso.
3. Lugar: Determinarase en función da localización das solicitudes recibidas.
4. Datas: Confirmarase coa suficiente antelación ao seu inicio.

Inscrición:

A inscrición das persoas interesadas será totalmente gratuita.