Técnicas de defensa verbal

Código:

242113

Data de inscrición:

30/04/2024 - 06/05/2024

Número da edición:

4

Horas docentes:

24

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

13/06/2024 - 17/06/2024

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

aula 4

Horario:

09:00 a 14:00 e de 15:30 a 18:30

Días:

13, 14 e 17 de xuño de 2024

Contido:

1.- Pirámide do uso da forza na intervención policial (1 hora)
2.- Situacións policiais cando fallan as palabras (1 hora)
3.- Frases tácticas para a comunicación policial (1 hora)
4.- Graos de alerta (1 hora)
5.- Clasificación das persoas na intervención policial para unha mellor utilización da palabra para alcanzar o cumprimento dos obxectivos profesionais (1 hora)
6.- As esquivas verbais (2 horas)
7.- Técnicas de autocontrol. Dominio da perspectiva (2 horas)
8.- Oito pasos tácticos en parada e control (1 hora)
9.- A escoita activa na comunicación policial (1 hora)
10.- O rol, a voz e a linguaxe non verbal na comunicación policial (1 hora)
11.- Posicionamento táctico e distancias de seguridade (1 hora)
12.- A mediación e a persuasión na comunicación policial (2 horas)
13.- O concepto PACE e as claves da comunicación policial (1 hora)
14.- Máximas dunha comunicación profesional (1 hora)
15.- Prácticas (3 horas)

Destinatarios:

- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Forestais da Consellería de Medio Ambiente
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Facultativos Medioambientais da Consellería de Medio Ambiente
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Facultativos Medioambientais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Forestais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Técnicos Ambientais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Técnicos da Consellería de Medio Ambiente
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes forestais/medioambientes

Destinatarios específicos:

Axentes forestais e axentes facultativos/as medioambientais dos distritos forestais e servizos centrais

Requisitos:

- 4 prazas reservadas para cada unha das 4 provincias onde preste servizo o/a traballador/a e 4 para servizos centrais.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1. Terá prioridade o persoal que non fixese a mesma formación nos últimos 3 anos
2. Terá prioridade o persoal con maior antigüidade na administración autonómica, contabilizada como número de trienios e data de vencemento do último trienio
3 De acordo co artigo 155 da LeiI 7/2023, do 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia, reservarase un 50 % das prazas para mulleres que reúnan os requisitos esixidos na convocatoria

Inscrición:

Gratuíta

Publicacións admitidas:

RENUNCIA
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.