Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Código:

242094

Data de inscrición:

15/03/2024 - 25/03/2024

Número da edición:

4

Horas docentes:

40

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

01/06/2024 - 09/06/2024

Lugar:

Quiroga (Lugo)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula CeMIT da Casa da Cultura.(Rúa Real s/n 27320 Quiroga) https://maps.app.goo.gl/AjqzS3h22dck5XMz7

Horario:

Dia 01: 09.00-14.00/15.00-18.00 - Dia 02: 10.00-15.00/16.00-21.00 - Día 07: 19.30-23.30 - Día 08: 10.00-14.00/15.00-20.00 - Día 09: 10.00-14.00/16.00-21.00

Días:

1, 2, 7, 8 e 9 de xuño de 2024

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria na prevención e loita contra os incendios nos ámbitos urbano e forestal.

Contido:

a) Introdución. Conceptos xerais
b) Incendios urbanos
c) Incendios forestais
d) Primeiros auxilios

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil.
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. REQUISITOS XERAIS:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3) Para os cursos semipresenciais: os requirimentos técnicos para a formación en liña.
4) Uniformidade para presenciais

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1º De acordo coa lei de igualdade da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, reservarase un 50 % das prazas para mulleres que reúnan os requisitos esixidos na convocatoria.
2º Reservarase un 40% das prazas para os solicitantes con residencia no concello onde se realice o curso cando curso sexa presencial
3º Teñen preferencia as persoas con residencia na provincia onde se realice o curso
4º Menor número de actividades feitas na Agasp nos últimos 2 anos.
5º Data e hora na presentación de solicitudes

Inscrición:

Gratuita

DOG NÚM 53 - 14/03/2024

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.