Desfibrilación semiautomática externa (DESA)

Código:

242089

Data de inscrición:

15/03/2024 - 25/03/2024

Número da edición:

8

Horas docentes:

5

Prazas:

24

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

15/06/2024 - 15/06/2024

Lugar:

Pontevedra (Pontevedra)

Localización:

Edificio Administrativo da Xunta - Avda. María Victoria Moreno, 43

Aula/local:

Edificio Administrativo de Pontevedra.(Av. de María Victoria Moreno, 43, 36003 Pontevedra

Horario:

09.00-14.00

Días:

15 de xuño de 2024

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria para a utilización e manexo dos desfibriladores externos, co fin de conseguir:
1.Aumentar as taxas de supervivencia nos pacientes con morte súbita, conseguindo un acceso precoz a un sistema de emerxencias médicas.
2.Acurtar os tempos para realizar reanimación cardiopulmonar e a desfibrilación precoz.

Contido:

a) Teoría (1 hora):
– Cadea de supervivencia
– Parada cardiorrespiratoria
– Resucitación cardiopulmonar básica
– Desfibrilador externo automatizado

b) Práctica (4 horas):
– Resucitación cardiopulmonar básica
– Uso do desfibrilador externo

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia)

Requisitos:

1. Requisitos xerais para voluntarios:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC
c) Maior de idade
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso
3. Uniformidade
4. Para superar o curso de desfibrilación externa semiautomática (DESA), os alumnos/as deberán obter na proba final un mínimo do 75 % da puntuación máxima, dita proba final constará de 25 preguntas

Inscrición:

Gratuita

DOG NÚM 53 - 14/03/2024

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.