Riscos climáticos

Código:

242067

Data de inscrición:

07/03/2024 - 13/03/2024

Número da edición:

1

Horas docentes:

16

Prazas:

25

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

24/04/2024 - 25/04/2024

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 4

Horario:

10.00-14.00 e 15.30-19.30

Días:

24 e 25 de abril de 2024

Contido:

Módulo 1. Tempo e clima (2 horas)
Módulo 2. O cambio climático (2 horas)
Módulo 3. Os riscos climáticos e ambientais (4 horas)
Módulo 4. A xestión das emerxencias en Galicia (2 horas)
Módulo 5. A xestión dos riscos climáticos (4 horas)
Módulo 6. Actividades (2 horas)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaraci

Inscrición:

Gratuita

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.