Primeiros auxilios e actuación inicial en emerxencias

Código:

242063

Data de inscrición:

07/03/2024 - 13/03/2024

Número da edición:

1

Horas docentes:

25

Prazas:

25

Modalidade:

Semipresencial (en liña + presencial)

Data Inicio - Fin:

17/04/2024 - 08/05/2024

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Teoría: en liña - Prácticas: aula TAU

Horario:

TEORÍA en liña: horario segundo as necesidades do alumnado - PRÁCTICA presencial na Agasp : 08 maio 9.00-14.00 e 15.30-20.30

Días:

17 de abril ao 8 de maio de 2024

Obxectivos:

Obter unha formación mínima para o persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia na sección do persoal auxiliar de información e primeiros auxilios en espazos acuáticos naturais

Contido:

Módulo 1. Desfibrilación semiautomática (5 horas)
Módulo 2. Soporte vital básico ( SVB), Posición lateral de seguridade ( PLS), Obstrución da vía aérea. ( OVA), Feridas e hemorraxias (3 horas)
Módulo 3. Traumatismos (cranial, torácico, abdominal, extremidades, medular) (5 horas)
Módulo 4. Ahogamiento, accidentes de múltiples vítimas e catástrofes (4 horas)
Módulo 5. Hipotermia, hipertermia, infarto agudo de miocardio, convulsións, hipoglucemia (5 horas)
Módulo 6. Seguridade e protección, apoio psicolóxico (3 horas)

Destinatarios:

- Auxiliar de información e primeiros auxilios en EAN
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.

Requests:

Inscrición no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.
Sempre e cando a persoa solicitante da inscrición cumpra os requisitos establecidos no artigo 6 do Decreto 152/2021, do 21 de outubro, polo que se regulan as condicións para o exercicio profesional das actividades de socorrismo acuático, información e primeiros auxilios nos espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas na Comunidade Autónoma de Galicia, a obtención do certificado de aproveitamento do curso acredita a formación mínima para a inscrición no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia na sección de “Persoal auxiliar de información e primeiros auxilios en espazos acuáticos naturais”.