Operacións de rescate en aeroxeneradores para equipos de emerxencia

Código:

242040

Data de inscrición:

21/02/2024 - 01/03/2024

Número da edición:

1

Horas docentes:

12

Prazas:

12

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

02/04/2024 - 03/04/2024

Lugar:

Outes (Coruña, A)

Localización:

Instalacións Barbanza Prevención (Outes)

Aula/local:

Instalacións Barbanza Prevención - Outes

Horario:

1º día: 08:30 - 14:30 / 2º día: práctica 2 grupos: 1º grupo: 8.30-14.30 , 2º grupo: 15.00-21.00

Días:

2 e 3 de abril de 2024

Contido:

1. Parque eólico (1 hora)
2. Equipos (2 horas)
3. Factor de caída (1 hora)
4. Rescatador e evacuador de emerxencia (1 hora)
5. Primeiros auxilios en aeroxeradores (1 hora)
6. Operacións de rescate e evacuación - práctica (6 horas)

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 36 - 20/02/2024

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.