Operacións de rescate en espazos confinados para equipos de emerxencias

Código:

242039

Data de inscrición:

21/02/2024 - 01/03/2024

Número da edición:

1

Horas docentes:

12

Prazas:

12

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

26/03/2024 - 27/03/2024

Lugar:

Outes (Coruña, A)

Localización:

Instalacións Barbanza Prevención (Outes)

Aula/local:

Instalacións Barbanza Prevención - Outes

Horario:

8.30-14.30

Días:

26 e 27 de marzo de 2024

Contido:

1. Espazos confinados (1 hora)
2. Análise atmosférico (0,50 horas)
3. Ventilación (0,50 horas)
4. Equipos de protección (1 hora)
5. Equipos de rescate (1 hora)
6. Primeiros auxilios en espazos confinados (2 horas)
7. Operacións de rescate e evacuación - práctica (6 horas)

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 36 - 20/02/2024

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.