Xestión operativa e mando - nivel 1

Código:

242031

Data de inscrición:

21/02/2024 - 01/03/2024

Número da edición:

1

Horas docentes:

24

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

19/06/2024 - 21/06/2024

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 3

Horario:

09:00-14:00/15:30-18:30

Días:

19, 20 e 21 de xuño de 2024

Obxectivos:

- Establecer as bases dunha metodoloxía común, cun idioma común.
- Comprender como se xestionan no ámbito local as emerxencias (desde a planificación dun gran evento ata a xestión dunha emerxencia desde un punto de vista estratéxico).

Contido:

1. Principios fundamentais do Xestión Operativa e Mando (GOM)
2. Marco de Ordenes de GOM
3. Informes operativos
4. Substitución de Mando
5. Comunicacións
6. Simulacións en maquetas

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios)
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 36 - 20/02/2024

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.