Dinámicas, solucións técnicas de extinción de incendios en interiores

Código:

242029

Data de inscrición:

21/02/2024 - 01/03/2024

Número da edición:

1

Horas docentes:

21

Prazas:

16

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

16/04/2024 - 18/04/2024

Lugar:

Salvaterra de Miño (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

SEGANOSA

Horario:

08:00-15:00

Días:

16, 17 e 18 de abril de 2024

Contido:

MÓDULO I DINÁMICAS ACTUAIS DOS INCENDIOS
1. Comprensión e interpretación da dinámica actual dos incendios interiores; incendios actuais e equipamentos de protección individual.
• Temperaturas características dos combustibles existentes
• Límites de inflamabilidade e rango de inflamabilidade
• Produtos de combustión
• Pirólise, comprensión e dominio
2. Técnicas de extinción ofensiva. Aplicación de auga, caudais óptimos e caudais críticos en extinción.
3. Uso eficiente da auga como axente extintor. Control de gases.
MÓDULO II SOLUCIÓNS TÉCNICAS AO ATAQUE AO INCENDIO
1. Conciencia situacional fronte a intervención dominada.
2. Conceptos e métodos de ventilación. Procedementos de ventilación de presión positiva (VPP) .
3. Manexo e interpretación de mantas de confinamento (controlo de ventilación) Aplicación / Interpretación / Vantaxes e limitacións.
4. Loita contra incendios con recursos de VPP. Procedementos de VPP.
5. Manipulación e tipos de ventiladores. intervencións con ventiladores de presión positiva
6. Traballo con ventiladores de presión positiva. Ventilación secuencial.
MÓDULO III ATAQUE OFENSIVO EXTERIOR
1. Laboratorio de demostracións de coñecementos e habilidades.
2. Traballo técnico con ventiladores de VPP.
3. Ataque ofensivo exterior combinado co ataque ofensivo interior.
4. Análise crítica de escenarios de incendio.
5. Exercicios de ataque ofensivo exterior combinado co ataque ofensivo interior.

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 36 - 20/02/2024

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.