Técnicas de defensa verbal

Código:

232155

Data de inscrición:

15/09/2023 - 25/09/2023

Número da edición:

2

Horas docentes:

24

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

13/11/2023 - 15/11/2023

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 6

Horario:

09:00 a 14:00 e de 15:30 a 18:30

Días:

13, 14 e 15 de novembro de 2023

Contido:

1.- Pirámide do uso da forza na intervención policial (1 hora)
2.- Situacións policiais cando fallan as palabras (1 hora)
3.- Frases tácticas para a comunicación policial (1 hora)
4.- Graos de alerta (1 hora)
5.- Clasificación das persoas na intervención policial para unha mellor utilización da palabra para alcanzar o cumprimento dos obxectivos profesionais (1 hora)
6.- As esquivas verbais (2 horas)
7.- Técnicas de autocontrol. Dominio da perspectiva (2 horas)
8.- Oito pasos tácticos en parada e control (1 hora)
9.- A escoita activa na comunicación policial (1 hora)
10.- O rol, a voz e a linguaxe non verbal na comunicación policial (2 horas)
11.- Posicionamento táctico e distancias de seguridade (2 horas)
12.- A mediación e a persuasión na comunicación policial (2 horas)
13.- O concepto PACE e as claves da comunicación policial (2 horas)
14.- Máximas dunha comunicación profesional (2 horas)
15.- Prácticas (3 horas)

Destinatarios:

- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Facultativos Medioambientais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Forestais da Consellería de Medio Rural

Destinatarios específicos:

Axentes forestais e axentes facultativos medioambientais dos distritos forestais e servizos centrais

Requisitos:

- 4 prazas reservadas para cada unha das 4 provincias onde preste servizo o/a traballador/a e 4 para servizos centrais. CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1. Terá prioridade o persoal que non fixese a mesma formación nos últimos 3 anos
2. Criterios de selección propios da Agasp:
1º De acordo co artigo 50 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, reservarase un 50 % das prazas para mulleres que reúnan os requisitos esixidos na convocatoria.
2º Menor número de actividades feitas na Agasp nos últimos 2 anos.
3º Data e hora na presentación de solicitudes

Inscrición:

Gratuíta

Publicacións admitidas:

RENUNCIA
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal