Emprego de maquinaria pesada na loita contra incendios forestais - técnicos

Código:

232151

Data de inscrición:

15/09/2023 - 25/09/2023

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

36

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

07/11/2023 - 10/11/2023

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Sala de Conferencias

Horario:

9 a 14 horas

Días:

07/11/2023 ao 10/11/2023

Contido:

Módulo 1. Maquinaria pesada: caracterización, tipos, utilidades e integración nas actividades de extinción (5 horas)
Módulo 2. Traballos de prevención de incendios forestais con maquinaria pesada (5 horas)
Módulo 3. Práctica en campo con tractor de cadeas e camión góndola (10 horas)

Destinatarios:

- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Técnico/a de distrito
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Xefatura de distrito

Destinatarios específicos:

Técnicos dos distritos forestais e dos servizos provinciais de Prevención de Incendios Forestais / Servizos Centrais
Xefes dos distritos forestais e dos servizos provinciais de Prevención de Incendios Forestais / Servizos Centrais

Maquinistas dos bulldozers que traballaron no ano 2023 nos reténs de maquinaria do SPIF

Requisitos:

Técnicos dos distritos forestais e dos servizos provinciais de Prevención de Incendios Forestais / Servizos Centrais
Xefes dos distritos forestais e dos servizos provinciais de Prevención de Incendios Forestais / Servizos Centrais
8 prazas reservadas para cada unha das 4 provincias onde preste servizo o/a traballador/a e os propios da Agasp.
4 prazas reservadas a maquinistas de retén 2023

Criterios de selección:
1. Terá prioridade o persoal que non fixese a mesma formación nos últimos 3 anos.
2. Criterios de selección propios da Agasp:
1º De acordo co artigo 50 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, reservarase un 50 % das prazas para mulleres que reúnan os requisitos esixidos na convocatoria.
2º Menor número de actividades feitas na Agasp nos últimos 2 anos.
3º Data e hora na presentación de solicitudes

Inscrición:

gratuita

Publicacións admitidas:

RENUNCIA
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal