Seguridade na extinción de incendios forestais

Código:

232150

Data de inscrición:

15/09/2023 - 25/09/2023

Número da edición:

3

Horas docentes:

12

Prazas:

80

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

12/01/2024 - 25/01/2024

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

12/01/2024 ao 25/01/2024

Contido:

1. Estatística en relación á seguridade de incendios forestais (1 hora)
2. Normativa en relación á seguridade de incendios (1 hora)
3. Predición do comportamento e patróns de propagación do lume (1 hora)
4. Normas de seguridade en incendios forestais. (5 horas)
- Prevención de riscos e accidentes laborais
- Protocolo OACEL
- O factor humano
5. A seguridade no manexo de autobombas (1 hora)
6. Conceptos hidráulicos (1 hora)
7. Teoría de manobras de autoprotección (1 hora)
8. Protocolo da prevención do COVID-19 (1 hora)

Destinatarios:

- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Facultativos Medioambientais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Forestais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Técnicos Ambientais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes forestais/medioambientes
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Bombeiro/a forestal conductor/a de motobomba do SPDCIF
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Bombeiro/a forestal condutor/a
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Emisorista
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Bombeiro/a forestal oficial/a
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Bombeiro/a forestal
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Vixiante
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Condutor/a de autobomba
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Operador/a codificador/a
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Encargado/a equipos mecánicos
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Enxeñeiros de montes/forestais
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Mecánico/a inspector/a
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Mecánico/a supervisor/a
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Oficial 1ª condutor/a
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Oficial 2ª mecánico máquinas
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Outras categorías
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Peón condutor
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Técnico/a de distrito
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Xefe de brigada
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Xefatura de distrito

Destinatarios específicos:

- Persoal laboral e funcionario do Servizo de prevención e extinción de incendios da Xunta de Galicia

Requisitos:

1. Terá prioridade o persoal que non fixese a mesma formación nos últimos 3 anos
2. Criterios de selección propios da Agasp:
1º De acordo co artigo 50 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, reservarase un 50 % das prazas para mulleres que reúnan os requisitos esixidos na convocatoria.
2º Menor número de actividades feitas na Agasp nos últimos 2 anos.
3º Data e hora na presentación de solicitudes

Inscrición:

gratuita

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal