Formador de formadores

Código:

232142

Data de inscrición:

15/09/2023 - 25/09/2023

Número da edición:

1

Horas docentes:

100

Prazas:

40

Modalidade:

Semipresencial (en liña + presencial)

Data Inicio - Fin:

09/11/2023 - 18/01/2024

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Parte en liña / parte presencial na Agasp - Sala de Conferencias (comprobar CALENDARIO curso)

Horario:

PARTE EN LIÑA: o horario é segundo disposición e necesidade do alumnado/TELEPRESENZA: horario que se fixe na plataforma/ PRESENCIAL(na Agasp): de 8:30 a 14:30 con carácter xeral

Días:

09/11/2023 ao 18/01/2024

Contido:

Módulo 1. O ciclo da aprendizaxe e os seus factores (14 horas)
Módulo 2. Estratexias de formación (21 horas)
Módulo 3. (Teoría) Tipoloxía de persoas e competencias necesarias para ser un bo formador (21 horas)
Módulo 3. (Práctica) A escena (24 horas)
Módulo 4. Planificación xeral da acción formativa en prevención e extinción de incendios forestais (3 horas)
Módulo 5. Elaboración do plan de formación (4 horas)
Módulo 6. Preparación do docente (3 horas)
Módulo 7. Seguimento e avaliación (3 horas)
Módulo 8. (Práctica) Explicación de puntos chave (7 horas)

Destinatarios:

- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Facultativos Medioambientais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Forestais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Técnicos Ambientais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes forestais/medioambientes
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Bombeiro/a forestal conductor/a de motobomba do SPDCIF
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Bombeiro/a forestal condutor/a
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Emisorista
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Bombeiro/a forestal oficial/a
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Bombeiro/a forestal
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Vixiante
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Condutor/a de autobomba
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Encargado/a equipos mecánicos
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Enxeñeiros de montes/forestais
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Mecánico/a inspector/a
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Mecánico/a supervisor/a
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Oficial 1ª condutor/a
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Oficial 2ª mecánico máquinas
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Outras categorías
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Peón condutor
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Técnico/a de distrito
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Xefe de brigada
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Xefatura de distrito

Destinatarios específicos:

Persoal laboral e funcionario do Servizo de Prevención de Incendios Forestais da Xunta de Galicia

Requisitos:

1. Terá prioridade o persoal que non fixese a mesma formación nos últimos 3 anos

2.- EXPERIENCIA PREVIA EN FORMACIÓN IMPARTIDA A PERSOAL DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS (SPIF):
- Valorarase con 5 puntos ao persoal que teña impartido cursos de formación dirixido ao persoal do SPIF desde o 01/01/2020.
- Valorarase con 3 puntos ao persoal que teña impartido cursos de formación dirixido ao persoal do SPIF entre o 01/01/2013 e o 31/12/2020.
- Valorarase con 1 puntos ao persoal que teña impartido cursos de formación dirixido ao persoal do SPIF entre o 01/01/2003 e o 31/12/2013.

3.- FORMACIÓN RECIBIDA:
- Formación recibida desde o 01/01/2020 ata a actualidade:
-Valorarase con 0,5 punto cada curso recibido desde o 01/01/2020, relacionado coa prevención e/ou extinción de incendios forestais, que conte cunha duración superior a 100 horas.
-Valorarase con 0,2 punto cada curso recibido desde o 01/01/2020, relacionado coa prevención e/ou extinción de incendios forestais, que conte cunha duración superior a 30 horas e inferior 100 horas.
- Formación recibida antes do 01/01/2020:
-Valorarase con 0,25 punto cada curso recibido antes do 01/01/2020, relacionado coa prevención e extinción de incendios forestais, que conte cunha duración superior a 100 horas.
-Valorarase con 0,1 punto cada curso recibido antes do 01/01/2020, relacionado coa prevención e extinción de incendios forestais, que conte cunha duración superior a 30 horas e inferior 100 horas.

4.- ANTIGÜIDADE NO SPIF:
-Valorarase con 0,1 puntos cada ano completo de prestación de servizo no SPIF.

4. De acordo co artigo 50 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, reservarase un 50 % das prazas para mulleres que reúnan os requisitos esixidos na convocatoria.

5. NON SE CONSIDERARÁN aquelas solicitudes que non reúnan un mínimo de 2 puntos na fase de baremo.

Inscrición:

gratuita

Publicacións admitidas:

A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal

Requests:

Todos os solicitantes deberán ENVIAR a DOCUMENTACIÓN xustificativa, dentro do período de inscrición, a través do correo electrónico:
coordinacion-medios.medio-rural@xunta.gal

Documentación: