Curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturáis na Comunidade Autónoma de Galicia

Código:

232127

Data de inscrición:

12/04/2023 - 14/04/2023

Número da edición:

5

Horas docentes:

240

Prazas:

25

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

18/04/2023 - 03/06/2023

Lugar:

Ferrol (Coruña, A)

Localización:

AGASP

Aula/local:

INSTALACIÓNS: Piscina polideportivo Gomez Noya - TEORÍA : INSTALACIÓNS : AULA FIMO

Horario:

Proba natación: o 18 de abril de 16.00 a 21.00 horas / Datas curso: vernres, sabados e domongos (horario ver programa do curso)

Días:

18/04/2023 ao 03/06/2023

Obxectivos:

Acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro Profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.

Contido:

1. Proba especifica de natación (120 horas)
2. Prevención de situacións de risco e vixilancia en instalacións acuáticas (IA) e en espazos acuáticas naturais (EAN) (20 horas)
3. Intervención e rescate en IA e EAN (60 horas)
4. Primeiros auxilios e actuación inicial en emerxencias en IA e EAN (40 horas)

Destinatarios:

- Socorrista

Requisitos:

Persoas maiores de idade en posesión do título de Graduado/a en Educación Secundaria Obrigatoria

Durante o prazo de solicitudes os solicitantes achegarán por correo electrónico a formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal o título de Graduado en ESO

O alumnado admitido deberá traer: gorro e gafas de natación, bañador, chanclas, aletas e útiles persoáis de aseo

Inscrición:

gratuita

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.