Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Código:

232099

Data de inscrición:

11/03/2023 - 20/03/2023

Número da edición:

5

Horas docentes:

40

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

10/06/2023 - 18/06/2023

Lugar:

Monforte de Lemos (Lugo)

Localización:

CFEA Monforte, Rúa Alfredo Brañas s/n

Aula/local:

CFEA Monforte - Rúa Alfredo Brañas s/n

Horario:

Día 10: 09:00-14:00/15:00-18:00 - día 11: 10:00-15:00/16:00-21:00 - día 16: 19:30-23:30 - día 17: 10:00-14:00/15:00-20:00 - día18: 10:00-14:00

Días:

10, 11, 16, 17 e 18 de xuño de 2023

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria na prevención e loita contra os incendios nos ámbitos urbano e forestal.

Contido:

a) Introdución. Conceptos xerais
b) Incendios urbanos
c) Incendios forestais
d) Primeiros auxilios

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil.
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3) Para os cursos semipresenciais: os requirimentos técnicos para a formación en liña.
4) Uniformidade para presencial

Inscrición:

Gratuita
DOG NÚM. 49 - 10/03/2023

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.