Accidentes na estrada

Código:

232081

Data de inscrición:

11/03/2023 - 20/03/2023

Número da edición:

3

Horas docentes:

34

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

19/05/2023 - 03/06/2023

Lugar:

Carballo (Coruña, A)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Base de Protección Civil de Carballo (edificio antigo Ambulatorio) - avda. Ambulatorio - s/n Carballo

Horario:

19/05: 16:30-20:00 - 20/05: 09:00-14:00/15:00-17:00 - 21/05: 09:30-14:30 - 26/05: 16:30-20:00 - 27/05: 09:00-13:30/15:30-19:00 - 03/06:09:30-13:30/15:30-18:30

Días:

19, 20, 21, 26, 27 de maio e 03 de xuño de 2023

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria na prevención e na intervención en accidentes de tráfico.

Contido:

Módulo 1: Introdución, conceptos xerais (7 horas)
Módulo 2: Primeiros auxilios (12 horas)
Módulo 3. Excarceración, mercadorías perigosas e accidentes con risco ambiental (15 horas)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3) Para os cursos semipresenciais: os requirimentos técnicos para a formación en liña.
4) Uniformidade para presenciais

Inscrición:

Gratuita
DOG NÚM. 49 - 10/03/2023
Cambio data final por resolución

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.