Busca de persoas desaparecidas

Código:

232072

Data de inscrición:

11/03/2023 - 20/03/2023

Número da edición:

2

Horas docentes:

20

Prazas:

30

Modalidade:

Semipresencial (en liña + presencial)

Data Inicio - Fin:

09/06/2023 - 28/06/2023

Lugar:

Xunqueira de Espadanedo (Ourense)

Localización:

AGASP

Aula/local:

TEORÍA: en liña / PRÁCTICA presencial en Xunqueira de Espadanedo: lugar de reunión "Mosteiro Cistercense de Xunqueira de Espadañedo".

Horario:

TEORÍA en liña: 9 ao 21 de xuño (horario segundo as necesidades do alumno) / PRÁCTICA presencial: 24 de xuño (9.00-14.00 e 16.00-19.00) / EXAME: en liña o 28 xuño

Días:

09/06/2023 ao 28/06/2023

Contido:

Módulo I: Marco legal e obxectivos (2 horas)
Módulo II: Investigación correspondente ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (2 horas)
Módulo III: Utilización de cans na busca (6 horas)
Módulo IV: Organización do voluntariado de protección civil (5 horas)
Módulo V: Drons e novas tecnoloxías (5 horas)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3. Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning) para parte en liña
4. Uniformidade na parte presencial

Inscrición:

Gratuita
DOG NÚM. 49 - 10/03/2023

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.