Organización de eventos multitudinarios, eventos deportivos e probas de motor

Código:

232068

Data de inscrición:

11/03/2023 - 20/03/2023

Número da edición:

2

Horas docentes:

20

Prazas:

30

Modalidade:

Semipresencial (en liña + presencial)

Data Inicio - Fin:

26/05/2023 - 12/06/2023

Lugar:

Esgos (Ourense)

Localización:

Concello de Esgos

Aula/local:

TEORÍA: en liña /PRÁCTICAS: lugar de renunión as 9.00 no Concello de Esgos - https://goo.gl/maps/o8uNqwe9gF6a3Sz66

Horario:

TEORÍA en liña: 26 de maio ao 9 de xuño (horario segundo as necesidades do alumno) / PRÁCTICA presencial: 10 xuño / EXAME: en liña o 12 xuño

Días:

26/05/2023 ao 12/06/2023

Contido:

TEORÍA
Módulo I: Preparación do operativo preventivo (6 horas)
Módulo II: Coordinación con Forzas e Corpos de Seguridade (4 horas)
Módulo III: Seguridade en eventos deportivos e probas de motor (5 horas)

PRÁCTICA
Talleres eventos multitudinarios e probas motor (5 horas)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Voluntarios de AVPC de Galicia

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3. Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning
4. Uniformidade na parte presencial

Inscrición:

Gratuita
DOG NÚM. 49 - 10/03/2023
Data de comezo modificada por Resolución

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.