Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Código:

232065

Data de inscrición:

11/03/2023 - 20/03/2023

Número da edición:

1

Horas docentes:

40

Prazas:

30

Modalidade:

Semipresencial (en liña + presencial)

Data Inicio - Fin:

30/03/2023 - 02/05/2023

Lugar:

Muros (Coruña, A)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Teoría en liña: plataforma Agasp / Práctica presencial: POLÍGONO INDUSTRIAL DE SERRES (Nave do Concello ao lado do Tanatorio), Lugar de Serres, 87,

Horario:

TEORÍA en liña: 30 de marzo ao 28 de abril (horario segundo as necesidades do alumno) / PRÁCTICA presencial: 29 de abril: 9.00-14.00 e 15.00-20.00 / EXAME: en liña o 2 de maio

Días:

30/03/2023 ao 02/05/2023

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria na prevención e loita contra os incendios nos ámbitos urbano e forestal.

Contido:

TEORÍA (30 horas)
a) Introdución. Conceptos xerais
b) Incendios urbanos
c) Incendios forestais
d) Primeiros auxilios

PRÁCTICA (10 horas)
a) Práctica incendios urbanos
b) Práctica incendios forestais

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil.
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3) Para os cursos semipresenciais: os requirimentos técnicos para a formación en liña.

Inscrición:

Gratuita
DOG NÚM. 49 - 10/03/2023

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.