Accidentes na estrada

Código:

232064

Data de inscrición:

11/03/2023 - 20/03/2023

Número da edición:

2

Horas docentes:

34

Prazas:

30

Modalidade:

Semipresencial (en liña + presencial)

Data Inicio - Fin:

02/05/2023 - 29/05/2023

Lugar:

Maceda (Ourense)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Teoría na plataforma da Agasp - Práctica na BASE DO GES de Maceda, R/ Da Felga, 32700 - Ubicacion: https://goo.gl/maps/Up5p5bdUV7KipJ6H7

Horario:

TEORÍA en liña: 2 maio ao 26 de maio (horario segundo as necesidades do alumno) / PRÁCTICA presencial: 27 maio de 9 a 14h e de 16 a 20h/ EXAME: en liña o 29 de maio

Días:

02/05/2023 ao 29/05/2023

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria na prevención e na intervención en accidentes de tráfico.

Contido:

Módulo 1: Introdución, conceptos xerais (7 horas)
Módulo 2: Primeiros auxilios (12 horas)
Módulo 3. Excarceración, mercadorías perigosas e accidentes con risco ambiental (15 horas)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3) Para os cursos semipresenciais: os requirimentos técnicos para a formación en liña.
4) Uniformidade na parte presencial

Inscrición:

Gratuita
DOG NÚM. 49 - 10/03/2023

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.