Busca de persoas desaparecidas no medio rural con equipos caninos e outros medios

Código:

232016

Data de inscrición:

28/02/2023 - 09/03/2023

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

24

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

22/03/2023 - 24/03/2023

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 4

Horario:

09:00-13:00/15:00-19:00 - último día 09:00-13:00

Días:

22 ao 24 de marzo de 2023

Obxectivos:

A formación de equipos para a procura e salvamento de persoas desaparecidas en áreas rurais

Contido:

1. Introdución
2. Estrutura e composición da procura, planificación, categorías de suxeito desaparecido
3. Área de operacións , estratexias de procura, teoría da procura
4. Equipos de procura e salvamento
5. Comunicacións. Sección sanitaria e Loxística
6. Técnicas indicios á vista
7. Medios auxiliares (unidades caninas, drons , aplicacións geo localización)
8. Equipamento: compás, cartografía e GPS
9. Análise das diferentes estratexias de progreso

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

Gratuita

DOG núm 40 – 27/02/2023

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.