Diversidade sexual, diversidade de xénero e orientación sexual

Código:

231204

Data de inscrición:

26/09/2023 - 03/10/2023

Número da edición:

2

Horas docentes:

20

Prazas:

35

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

21/11/2023 - 19/12/2023

Obxectivos:

A reforma tipifica todo atentado sexual sen consentimento como agresión sexual, ou violación, se o ataque sexual consiste nalgunha das formas típicas do artigo 179.
O tipo básico de agresión sexual ou de violación non diferencia segundo a gravidade dos medios comisivos (violencia, intimidación, abuso de situación de superioridade ou de vulnerabilidade, etc.), incluíndose un tipo atenuado facultativo apreciable polo xulgador en atención da menor entidade do feito.
Esta reforma cambiou a tipoloxía delituosa e por tanto é imprescidible coñecer os novos tipos delituosos e as revisións das penas, así como tamén e especificamente a equiparación das vítimas de violencia sexual ás vítimas de violencia de xénero, en relación á protección policial e a específica función dos dispositivos telemáticos de control GPS. Así como a nova regulación da renuncia e revogación da renuncia das vítimas, unha auténtica novidade.

Contido:

I. A LEXISLACIÓN ANTERIOR E MODELOS DE DELITOS SEXUAIS EN EUROPA
II. CAMBIO DE TIPOS PENAIS E REVISIÓN DE CONDENAS SEGUNDO A NOVA LEI
III. A PROTECCIÓN INTEGRAL DA VÍTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL E Os DISPOSITIVOS TELEMÁTICOS DE CONTROL (GPS) EN ESPECIAL POLAS FF E CC SEGURIDADE DO ESTADO.
IV. A REPARACIÓN INTEGRAL DA VÍTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL NA NOVA LEI RENUNCIA E REVOGACIÓN DA RENUNCIA NA REPARACIÓN CIVIL DO DELITO

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia