IX Congreso sobre Prevención e represión do blanqueo de diñeiro: Mundo dixital e reformas de 2021

Código:

231163

Data de inscrición:

17/06/2023 - 05/07/2023

Número da edición:

1

Horas docentes:

16

Prazas:

40

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

06/07/2023 - 07/07/2023

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Contido:

- Os dereitos para ter un avogado e a non declararse culpable na lexislación española sobre branqueo e na Directiva 2018/1673.
- A viabilidade reclamada pola Directiva 2018/1673 de novas normas comúns sobre o comiso.
- Limitación de pagos en efectivo da Lei 11/2021, do 9 de xullo, na loita contra a fraude fiscal e o branqueo.
- Mundo dixital, delito fiscal e branqueo.
- Novos suxeitos obrigados pola normativa de prevención do Real decreto-lei 7/2021, do 27 de abril.
- Criptoactivos e branqueo.
- Estatísticas sobre aplicación da normativa administrativa de prevención do branqueo en España da Lei de 2010 e a súa reforma de 2021.
- Novo modelo de identificación da titularidade real do Real decreto-lei 7/2021 e adaptación á Directiva 2018/843 dos sistemas automatizados de bases de datos centralizadas de contas.
- Adaptación polo Real decreto-lei 7/2021 do tratamento de datos persoais á Directiva 2018/843.
- Evidencia dixital e branqueo de diñeiro.
- O proxecto arxentino de reforma da lexislación preventiva e represiva do branqueo de diñeiro.
- O risco de branqueo para as profesións xurídicas.
- A detección do branqueo no mundo dixital e as novas tecnoloxías para facilitar o cumprimento da normativa de prevención.
- Os feitos previos do branqueo, con especial consideración á ciberdelincuencia, e os delitos antecedentes na Directiva 2018/1673.
- Análise da incidencia no mundo dixital da COVID-19 e o branqueo.
- O autobranqueo no Código penal español e a esixencia dun dano adicional segundo a Directiva 2018/1673.
- Os bens, documentos e instrumentos xurídicos electrónicos ou dixitais como obxecto material do branqueo na Directiva 2018/1673.
- Os asesores fiscais e avogados como suxeitos activos do delito de branqueo en Alemaña tras a reforma de 2021.
- Tipos agravados de branqueo de diñeiro procedente de trátaa, prostitución e explotación sexual, delitos contra os cidadáns estranxeiros e corrupción de menores introducidos pola Lei orgánica 6/2021.
- O novo tipo agravado de branqueo de diñeiro procedente da corrupción nos negocios.
- Análise estatística do volume e evolución do delito de branqueo en España ata 2023.
- A resposta penal ao branqueo de diñeiro cometido por medios informáticos.
- As penas previstas para as persoas xurídicas en España e as sancións da Directiva 2018/1673.
- A responsabilidade criminal das persoas xurídicas no Código penal español e a Directiva 2018/1673.
- O tipo agravado de branqueo no exercicio profesional da

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Outros Destinatarios
- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia

Documentación: