DFIR.GAL 1 CIBERCRIMINALIDADE DE GALICIA

Código:

231041

Data de inscrición:

09/03/2023 - 27/03/2023

Número da edición:

1

Horas docentes:

8

Prazas:

0

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

28/03/2023 - 28/03/2023

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Días:

28.03.2023 en horario de 9.00 a 14.00 e de 15.30 a 19.30 horas

Contido:

- A Instrución e a evidencia dixital
- Cooperación Internacional
- Cooperación policial transfronteriza
- Problemática recompilación evidencias e as súas implicacións con actores internacionais.
- Hurting them: understanding and maneuvering against the Adversary (comprender e loitar contra o/a adversario/a)
- Secuestro de datos e dispositivos

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Outros Destinatarios
- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia

Destinatarios específicos:

Persoal das Forzas e Corpos de Seguridade, Xudicatura, Ministerio Fiscal e profesionais dedicados á resposta ante incidentes, investigación e/ou análise forense de equipamentos informáticos e demais persoal interesado.

Inscrición:

a) O persoal que desexe participar no curso convocado nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da Agasp http://agasp.xunta.gal
Non se admitirá ningunha outra forma ou modelo de solicitude.
b) A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado, así como á imposibilidade de participar en ningún outro curso durante o prazo dun ano computado desde o momento en que se detecte o feito.
c) É obrigatorio consignar no formulario de solicitude un número de teléfono móbil e un correo electrónico co fin de poder realizar as notificacións necesarias.

d) Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non teñan cubertos correctamente os datos necesarios para realizar o proceso selectivo do alumnado, que non se axusten ao formulario de solicitude ou que sexan presentadas fóra de prazo

Requests:

O prazo de inscrición e presentación de solicitudes de participación rematará o día 27 de marzo de 2023.