Falsidade documental (nivel 1)

Código:

231040

Data de inscrición:

11/03/2023 - 17/03/2023

Número da edición:

1

Horas docentes:

25

Prazas:

35

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

17/04/2023 - 22/05/2023

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

do 17.04.2023 ao 22.05.2023

Obxectivos:

Adquirir coñecemetnos en materia de falsidade documental

Contido:

1. Lexislación básica penal sobre falsidade documental e falsidade de moneda
2. Medios técnicos disponibles para a verificación de documentos (tanto para o seu uso na via pública como para uso en laboratorio). Niveis de exame dos documentos.
3. Estudio detallado das medidas de seguridade dos documentos polo momento de implantación:

3.1. Fabricación
3.2. Impresión
3.3. Personalización

4. Cotexo das medidas de seguridade falsificadas fronte as auténticas
5. Diferenciación das tipoloxías falsarias

5.1. Falsos
5.2. Falsificados
5.3. Ficticios
5.4. Fantasía
5.5. De camuflaxe

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia