Análise de incendios forestais

Código:

222247

Data de inscrición:

13/10/2022 - 20/10/2022

Número da edición:

1

Horas docentes:

120

Prazas:

50

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

02/11/2022 - 02/05/2023

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

02/11/2022 ao 02/05/2023

Contido:

Módulo 1. Teño un problema chamado incendio forestal (4 horas)
Módulo 2. Comprendendo o lume, das lapas ao combustible que propaga. Qué quere e qué pode facer o incendios (24 horas)
Módulo 3. Executando manobras en base a miña capacidade de extinción. Que quero e que podo facer (63 horas)
Módulo 4. Resposta organizada sobre os incendios: Principios tácticos e modelos estratéxicos (39 horas)

Destinatarios:

- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Facultativos Medioambientais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Forestais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Técnico/a de distrito

Destinatarios específicos:

REEPARTO Co Lu Ou Po SSCC Total
Técnicos CCP/CCC 2 2 4 2 2 12
Técnicos distrito 4 4 6 4 18
Axentes 4 4 8 4 20

Requisitos:

Técnicos dos servizos provinciais e servizos centrais do SPIF (12 prazas – 2 CCP Coruña, 2 CCP Lugo, 2 CCP Pontevedra, 4 CCP Ourense, 2 CCC)
Axentes forestais e axentes facultativos medioambientais dos distritos forestais e de servizos centrais do SPIF (20 prazas - 4 para os distritos I a V, 4 para os distritos VI a X, 8 para os distritos XI a XV e 4 para os distritos XVI a XIX)
No caso de quedar prazas dispoñibles dentro de algún ámbito acumularanse para ser ocupadas por unha lista única de técnicos e axentes, de ámbito autonómico
É requisito acreditar estar en posesión da titulación de Técnico Superior en Xestión Forestal e do Medio Natural ou equivalente, Grao en Enxeñaría Forestal e do medio Natural, Enxeñaría Técnica Forestal ou Enxeñaría de Montes ou equivalente. Os/as axentes solicitantes poderán enviar a documentación xustificativa a través do correo electrónico coordinacion-medios.medio-rural@xunta.gal .
Terá prioridade o persoal fixo sobre o temporal
Terá prioridade o persoal con maior antigüidade na administración autonómica, contabilizada como número de trienios e data de vencemento do último trienio.
En caso de ser necesario, o desempate realizarase pola orde de inscrición.

Inscrición:

gratuita

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de 3 días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.