Básico de protección civil

Código:

222219

Data de inscrición:

01/09/2022 - 23/09/2022

Número da edición:

18

Horas docentes:

32

Prazas:

25

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

01/10/2022 - 09/10/2022

Lugar:

Pereiro de Aguiar, O (Ourense)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Salón de actos do Centro de Día - Lg. Os Gozos, parroquia de Sta. Marta de Moreiras

Horario:

01/10 (09:00-13:00 e 15:00-19:00) - 02/10 (09:00-14:00 e 16:00-19:00) - 08/10 (09:00-14:00 e 15:00--20:00) - 09/10 (09:00-15:00)

Días:

1, 2, 8 e 9 de outubro de 2022

Obxectivos:

Adquirir a formación básica necesaria para o exercicio das funcións de protección civil.

Contido:

- Módulo I: A Protección Civil (4 horas)
- Módulo II: Os riscos, accidentes e autoprotección (6 horas)
- Módulo III: Loita contra os incendios (8 horas)
- Módulo IV: Comunicacións (4 horas)
- Módulo V: Actuacións básicas ante emerxencias médicas (8 horas)
- Módulo VI: Igualdade de oportunidades (2 horas)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Candidato/a a voluntario

Destinatarios específicos:

Persoal de ingreso nas agrupacións de voluntarios de protección civil.
Este persoal forma parte do Sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Estar inscrito como candidato/a a voluntario/a na correspondente AVPC do SIPROC
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3. PARA OS CURSOS EN LIÑA: Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)

Inscrición:

gratuita

DOG 165 - 31/08/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.