Tripulación en embarcacións para preventivos acuáticos

Código:

222210

Data de inscrición:

01/09/2022 - 30/09/2022

Número da edición:

2

Horas docentes:

21

Prazas:

16

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

28/10/2022 - 30/10/2022

Lugar:

Pontevedra (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Edificio Advo. Xunta (avda. María Victoria Moreno 43 - Peirao das Corvaceiras

Horario:

28/10 (15:30-20:30) - 29/10 (09:00-14:00 e 15:30-18:30) - 30/10 (09:00-14:00 e 15:30-18:30)

Días:

28, 29 e 30 de outubro de 2022

Contido:

Módulo 1: Lexislación e normativa. Funcións da tripulación
Módulo 2: Tipos de preventivos acuáticos
Módulo 3: Comunicacións
Módulo 4: Coñecemento básico da embarcación
Módulo 5: Colaboración con outros corpos de emerxencia
Módulo 6: Primeiros auxilios en embarcacións
Módulo 7: Manobras con embarcación

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG 165 - 31/08/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.