Accidentes na estrada

Código:

222201

Data de inscrición:

01/09/2022 - 30/09/2022

Número da edición:

7

Horas docentes:

34

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

03/12/2022 - 11/12/2022

Lugar:

Lobios (Ourense)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Edificios Multiusos Lobios 32870 - Lobios

Horario:

03/12 (09:00 - 15:00 e 16:00 - 22:00) - 04/12 (09:00 - 14:00 e 15:00 - 17:00) - 10/12 (09:00 - 14:00 e 15:00 - 20:00) - 11/12 (09:00 - 14:00)

Días:

3, 4, 10 e 11 de decembro de 2022

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria na prevención e na intervención en accidentes de tráfico.

Contido:

Módulo 1: Introdución, conceptos xerais (7 horas)
Módulo 2: Primeiros auxilios (12 horas)
Módulo 3. Excarceración, mercadorías perigosas e accidentes con risco ambiental (15 horas)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG 165 - 31/08/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.