Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Código:

222198

Data de inscrición:

01/09/2022 - 30/09/2022

Número da edición:

8

Horas docentes:

40

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

07/10/2022 - 30/10/2022

Lugar:

Veiga, A (Ourense)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Centro Desenvolvemento Agroforestal Rua Nova nº 6 1º 32360 A Veiga

Horario:

07/10 (19:00-22:00) - 08/10 (09:00-14:00 e 15:00-21:00) - 09/10 (09:00-15:00 e 16:00--19:00) - 28/10 (20:00-22:00) - 29/10 (09:00-14:00 e 16:00-21:00) - 30/10 (09:00-14:00)

Días:

7, 8, 9, 28, 29 e 30 de outubro de 2022

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria na prevención e loita contra os incendios nos ámbitos urbano e forestal.

Contido:

a) Introdución. Conceptos xerais
b) Incendios urbanos
c) Incendios forestais
d) Primeiros auxilios

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil.
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG 165 - 31/08/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.