Comunicacións en emerxencias

Código:

222194

Data de inscrición:

10/08/2022 - 09/09/2022

Número da edición:

4

Horas docentes:

12

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

10/11/2022 - 11/11/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula informática grande

Horario:

1º dia: 9.00-14.00 e 16.00-19.00 / 2º día: 9.00-13.00

Días:

10 e 11 de novembro de 2022

Contido:

Módulo 1: Introdución xeral as comunicacións.
Módulo 2: A radio.
Módulo 3: Comunicacións de radio e telefónicas.
Módulo 4: Redes de comunicacións.
Módulo 5: Consideracións do despregue dos medios de comunicacións en emerxencias.

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 151 - 09/08/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gale cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.