Busca de persoas desaparecidas no medio rural con equipos caninos e outros medios

Código:

222192

Data de inscrición:

10/08/2022 - 09/09/2022

Número da edición:

4

Horas docentes:

20

Prazas:

24

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

21/11/2022 - 23/11/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 10

Horario:

Día 21: 9.30-13.30 e 15.30-19.30 - Día 22: 9.30-13.30 e 15.00-19.00 - Día 23: 9.30-13.30

Días:

21, 22 e 23 de novembro de 2022

Obxectivos:

A formación de equipos para a procura e salvamento de persoas desaparecidas en áreas rurais

Contido:

1. Introdución
2. Estrutura e composición da procura, planificación, categorías de suxeito desaparecido
3. Área de operacións , estratexias de procura, teoría da procura
4. Equipos de procura e salvamento
5. Comunicacións. Sección sanitaria e Loxística
6. Técnicas indicios á vista
7. Medios auxiliares (unidades caninas, drons , aplicacións geo localización)
8. Equipamento: compás, cartografía e GPS
9. Análise das diferentes estratexias de progreso

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

1) Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 151 - 09/08/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de cubrir a praza vacante