Operacións básicas do uso de maquinarias e ferramentas

Código:

222186

Data de inscrición:

10/08/2022 - 09/09/2022

Número da edición:

3

Horas docentes:

21

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

24/10/2022 - 26/10/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 4

Horario:

9.00-14.00 e 15.30-17.30

Días:

24, 25 e 26 de outubro de 2022

Contido:

MÓDULO I. CONDICIÓNS DE SEGURIDADE
- Criterios preventivos
- Almacenamento e transporte
- Tarefas de mantemento e reparacións
- Normativa en realización a equipos de traballo

MÓDULO II. FERRAMENTAS ESPECIAIS E AXUDAS TÉCNICAS
- Uso de ferramentas: Cámara térmica. Bomba de transvasamento. Ventiladores. Ferramentas ATEX
- Monitor portátil de auga
- Ferramentas de intervención de riscos eléctricos

MÓDULO III. FERRAMENTAS CORTE, TRACCIÓN, ELEVACIÓN E GOLPEO
- Xerador eléctrico
- Ferramentas de corte
- Ferramentas de tracción e elevación
- Equipos hidráulicos

MÓDULO IV. SALVAMENTO
- Material de traballo en altura. Arnés, retráctil, mosquetóns, cordas, etc
- Material de traballo en espazos confinados
- Material de rescate e salvamento e primeiros auxilios

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 151 - 09/08/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.