Apertura de portas en edificios e vehículos

Código:

222185

Data de inscrición:

10/08/2022 - 09/09/2022

Número da edición:

3

Horas docentes:

16

Prazas:

20

Modalidade:

Semipresencial (en liña + presencial)

Data Inicio - Fin:

17/10/2022 - 26/10/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

teoría en liña / práctica presencial na Agasp - Aula 6

Horario:

TEORÍA (en liña) / PRÁCTICA (presencial o 26): 9.00-14.00 15.30-18.30

Días:

17/10/2022 ao 26/10/2022

Obxectivos:

Apertura de portas de diversos tipos de edificios e/ou vehículos causando o menor número posible de danos ou danos.

Contido:

1. Funcionamento básico das fechaduras.
2. Ferramentas e accesorios de ferraxaría.
3. Técnicas de apertura dos diversos tipos de fechaduras
4. Descodificado das chaves

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

1) Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso
2) Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 151 - 09/08/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.