Sistema de distribución de gas

Código:

222157

Data de inscrición:

02/06/2022 - 08/06/2022

Número da edición:

1

Horas docentes:

12

Prazas:

40

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

15/06/2022 - 16/06/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

dia 15: Sala de Conferencias (Agasp)/ Dia 16: Saída (A Estrada e Lalín)

Horario:

10.00-13.30 15.00-17.30 / día 16: 10.00-16.00

Días:

15 e 16 de xuño de 2022

Contido:

1. Características e propiedades de gases combustibles
2. Cadea das infraestruturas de gas
3. Organización da distribuidoras de gas ante emerxencias
4. Plantas de gas natural licuado ( GNL)
5. Principais instalacións de gas natural e gas licuado do petróleo ( GLP)
6. Instalacións de GNL, GLP e estacións de regulación e medición de gas ( ERM) - (visita e prácticas)

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios) - 55% das prazas
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES) - 30% das prazas
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias - 15% das prazas

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG NÚM.104 - 01/06/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.