Accidentes na estrada

Código:

222135

Data de inscrición:

12/03/2022 - 18/03/2022

Número da edición:

4

Horas docentes:

34

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

26/03/2022 - 03/04/2022

Lugar:

Veiga, A (Ourense)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Centro Desenvolvemento Agroforestal, Rua Nova nº 6 1º, 32360 A Veiga (Ourense)

Horario:

26/03: 9.00-15.00 e 16.00-22.00 - 27/03: 9.00-14.00 e 15.00-17.00 - 02/04: 9.00-14.00 e 15.00-20.00 - 03/04: 9.00-15.00

Días:

26, 27 de marzo, 2, e 3 de abril de 2022

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria na prevención e na intervención en accidentes de tráfico.

Contido:

Módulo 1: Introdución, conceptos xerais.
Módulo 2: Primeiros auxilios.
Módulo 3. Excarceración, mercadorías perigosas e accidentes con risco ambiental.

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

Gratuita

DOG núm 49 - 11/03/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.