Tripulación en embarcacións para preventivos acuáticos

Código:

222130

Data de inscrición:

12/03/2022 - 18/03/2022

Número da edición:

1

Horas docentes:

21

Prazas:

16

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

13/05/2022 - 15/05/2022

Lugar:

Pontevedra (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Edificio Advo. Xunta (avda. María Victoria Moreno 43) - Peirao das Corvaceiras

Horario:

Venres de 16:00 a 21:00 e Sábado e Domingo de 09:00 a 14:00 e de 15:30 a 18:30

Días:

13, 14 e15 de maio de 2022

Contido:

Módulo 1: Lexislación e normativa. Funcións da tripulación
Módulo 2: Tipos de preventivos acuáticos
Módulo 3: Comunicacións
Módulo 4: Coñecemento básico da embarcación
Módulo 5: Colaboración con outros corpos de emerxencia
Módulo 6: Primeiros auxilios en embarcacións
Módulo 7: Manobras con embarcación

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

Gratuita

DOG núm 49 - 11/03/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.