Busca de persoas desaparecidas

Código:

222128

Data de inscrición:

12/03/2022 - 18/03/2022

Número da edición:

3

Horas docentes:

20

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

27/05/2022 - 29/05/2022

Lugar:

Coruña, A (Coruña, A)

Localización:

Edificio Admtvo. Monelos.

Aula/local:

Teoría: Edificio Advo. Monelos, rúa Vicente Ferre, 2 - A Coruña / Prácticas: Base AVPC Bergondo rúa parroquia de Guísamo s/n - Polígono de Bergondo

Horario:

Venres 27: de 16:00 a 21:00, Sábado 28: de 09:00 a 14:00 - 16:00 a 21:00, Dominto 29: 09:00 a 14:00

Días:

27 ,28 e 29 de maio de 2022

Contido:

Módulo I: Marco legal e obxectivos (2 horas)
Módulo II: Investigación correspondente ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (2 horas)
Módulo III: Utilización de cans na busca (6 horas)
Módulo IV: Organización do voluntariado de protección civil (5 horas)
Módulo V: Drons e novas tecnoloxías (5 horas)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

Gratuita

DOG núm 49 - 11/03/2022

ANULADO por Resolución

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.