Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Código:

222113

Data de inscrición:

12/03/2022 - 18/03/2022

Número da edición:

3

Horas docentes:

40

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

22/04/2022 - 01/05/2022

Lugar:

Ordes (Coruña, A)

Localización:

AGASP

Aula/local:

rúa Campo da Feira, 67, Mesón do Vento, 15685 Ordes

Horario:

Vernres: 16.00-20.00/ sábados: 9.30-14.00 e 15.30-19.30 e domingo:9.30-14.00 e 15.30-20.00 (1 de maio 9.00-14.00)

Días:

22, 23, 24, 29, 30 de abril e 1 de maio de 2022

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria na prevención e loita contra os incendios nos ámbitos urbano e forestal.

Contido:

a) Introdución. Conceptos xerais
b) Incendios urbanos
c) Incendios forestais
d) Primeiros auxilios

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil.
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

Gratuita

DOG núm 49 - 11/03/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.