Intervención en emerxencias para o persoal dos GES

Código:

222099

Número da edición:

1

Horas docentes:

70

Prazas:

25

Modalidade:

Semipresencial (en liña + presencial)

Data Inicio - Fin:

25/04/2022 - 19/05/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula Técnicas de Asistencia de Urxencia

Horario:

TEORÍA (en liña): ( do 25 de abril ao 10 de maio ): horario segundo disposición e necesidade do alumnado/ PRÁCTICA (dias: 11, 12, 13, 16, 18 e 19 de maio ): 8.00-15.00

Días:

25 de abril ao 19 de maio de 2022

Obxectivos:

Impartir unha formación especializada nuns niveis de capacitación suficientes para que o persoal que supere o proceso selectivo para ingresar nos Grupos de Emerxencia Supramunicipais, poida comezar a asumir as súas funcións no seu novo destino

Contido:

Módulo 1: primeiros auxilios (7 horas)
Módulo 2: excarceración en accidentes de tráfico (14 horas)
Módulo 3: extinción de incendios urbanos e industriais (28 horas)
Módulo 4: intervención en incendios forestais (21 horas)

Tódolos temas inclúen exercicios prácticos sobre os temas tratados e haberá unha proba final de conxunto.

Destinatarios:

- Grupo de Emerxencias Supramunicipal

Destinatarios específicos:

O curso vai dirixido ao persoal que supere as probas de selección convocadas para o ingreso nos Grupos de Emerxencia Supramunicipais de Galicia

Requisitos:

1. Requisitos xerais: o curso vai dirixido ao persoal que participou nunha convocatoria para os grupos de emerxencia supramunicipais e poida ingresar neles ou forma parte das listas de reserva.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas
3. Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning) son de nivel básico
4. UNIFORMIDADE: na parte presencial o alumno deberá asistir ao curso provisto dunhas botas de media cana con punteira de seguridade e soleta antipunzamento.

Inscrición:

Gratuita

DOG núm 53 - 17/03/2022

Requests:

Enviando os anexos correspondentes o Concello do 14/02/2023 ao 23/02/2023