Accidentes na estrada

Código:

222060

Data de inscrición:

16/02/2022 - 25/02/2022

Número da edición:

1

Horas docentes:

34

Prazas:

40

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

20/04/2022 - 27/05/2022

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

do 20/04/2022 ao 27/05/2022

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria na prevención e na intervención en accidentes de tráfico.

Contido:

MÓDULO 1 - SINISTROS
Tema 1. Sinistros varios
Tema 2. Coordinación
Tema 3. Intervención segura
MÓDULO 2 - PRIMEIROS AUXILIOS
- SVB Adultos e pediátrico
- Traumatismos
- Catástrofes
MÓDULO 3 - ACCIDENTES DE TRÁFICO
- Introdución
- Estrutura e compoñentes dos vehículos
- Ferramentas
- Coordinación de accidentes
- Protocolos de intervención
- Mercadorías perigosas

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3. Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning

Inscrición:

gratuita

DOG NÚM.31 15/02/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.