Intervención con autoescaleiras

Código:

222043

Data de inscrición:

16/02/2022 - 25/02/2022

Número da edición:

1

Horas docentes:

12

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

24/05/2022 - 25/05/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 4

Horario:

9.00-14.00 e 15.30-18.00 / último día 9.00-13.30

Días:

do 24/05/2022 ao 25/05/2022

Contido:

1. Aspectos xerais e principios de funcionamento de autoescaleiras
2. Achegamento ás intervencións
3. Emprazamentos técnicos
4. Emprazamentos adiantados
5. Emprazamentos atrasados
6. Emprazamentos inclinados
7. Técnicas de rescate e utilización das autoescaleiras
8. Emprazamentos sobre maquetas

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG NÚM.31 15/02/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.