Reciclaxe de socorrismo en instalacións acuáticas

Código:

222024

Data de inscrición:

08/02/2022 - 17/02/2022

Número da edición:

3

Horas docentes:

16

Prazas:

35

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

01/04/2022 - 03/04/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 2 / Piscina

Horario:

Venres;: 16:00 a 20:00 /Sábado: 14:00 a 18:00 / Domingo: 10 a 14 e 15:30 a 19:30

Días:

1, 2 e 3 de abril de 2022

Obxectivos:

O Decreto 152/2021, do 21 de outubro, (DOGA núm. 216 de 10/11/2021) polo que se regulan as condicións para o exercicio profesional das actividades de socorrismo acuático, información e primeiros auxilios nos espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas na Comunidade Autónoma de Galicia) establece os requisitos que deben reunir o persoal socorrista para exercer a súa actividade na Comunidade Autónoma de Galicia, sendo requisito indispensable a inscrición no rexistro.
O artigo 18 do Decreto 152/2021, do 21 de outubro, dispón que as persoas que acaden a inscrición nas seccións de instalacións acuáticas e espazos acuáticos naturais no Rexistro Profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia deben renovala cada catro anos actualizando a formación adquirida, mediante a acreditación da realización de cursos de formación continua dunha duración mínima de catro horas sobre cada un dos módulos teórico-prácticos asociados ás unidades de competencia da cualificación profesional correspondente.

Contido:

• Módulo MF0269_2: Natación (4 horas)
• Módulo MF0270_2: Prevención de accidentes en instalacións acuáticas (4 horas)
• Módulo MF0271_2: Rescate de accidentados/as no medio acuático (4 horas)
• Módulo MF0272_2: Primeiros auxilios (4 horas)

Destinatarios:

- Socorrista

Destinatarios específicos:

Persoas inscritas no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia que teñan que renovar a incrición.

Requisitos:

Quedan EXCLUIDAS desta convocatoria as persoas que obtiveron a inscrición de forma provisional no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia a través do establecido na disposición transitoria única do mencionado Decreto 104/2012, do 16 de marzo, modificado polo Decreto 35/2017 de 30 de marzo.
O alumnado admitido deberá traer: gorro e gafas de natación, bañador, chanclas e útiles persoáis de aseo

Inscrición:

gratuita

convocatoria DOG núm. 25 07/02/2022

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.