Sistema de radiocomunicacións TETRA

Código:

222005

Data de inscrición:

05/11/2021 - 19/11/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

5

Prazas:

50

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

17/01/2022 - 25/01/2022

Aula/local:

Curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

17/01/2022 ata o 25/01/2022

Contido:

1.- Introdución (1 hora)
2.- Direct Mode Operation (DMO), Trunked Mode Operation (TMO), Repeater, Gateway (1 hora)
3.- Individual Short Subscriber Identity (ISSI), Grupos de comunicación (1 hora)
4.- Modelos de terminais, guía de uso (2 horas)

Destinatarios:

- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia

Destinatarios específicos:

BOMBEIROS FORESTAIS. Persoal Laboral do Servizo de Prevención de Incendios Forestais da Xunta de Galicia
Técnicos dos distritos forestais e dos servizos provinciais de Prevención de Incendios Forestais / Servizos Centrais
Xefes dos distritos forestais e dos servizos provinciais de Prevención de Incendios Forestais / Servizos Centrais
Axentes forestais e axentes facultativos medioambientais dos distritos forestais

Requisitos:

CRITERIOS DE SELECCIÓN: en relación aos cursos publicados o pasado 24/09/2020, ao abeiro do Convenio de Colaboración entre a AGASP e a Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Defensa do Monte, proponse o seguinte procedemento para a selección do alumnado:
1. Aplicaralle as solicitudes os seguintes criterios de selección:
1º. De acordo co artigo 50 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, en cada edición do curso reservarase un 50 % das prazas para mulleres que reúnan os requisitos exixidos na convocatoria.
2º. Teñen preferencia as solicitudes por orde de presentación.
2.- A Dirección Xeral de Defensa do Monte comproba si os inscritos cumpren os requisitos (fundamentalmente a pertenza ao corpo, grupo, escala ou categoría indicados en cada convocatoria).

EXCLUIRANSE as solicitudes de persoas que teñan realizado o mesmo curso nos dous últimos anos.

Inscrición:

gratuita

Publicacións admitidas:

A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal