Técnico analista de incendios forestais

Código:

212130

Data de inscrición:

02/11/2021 - 09/11/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

35

Prazas:

30

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

23/11/2021 - 20/12/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Sala de conferencias

Horario:

9.00-14.30 e 15.30-17.30

Días:

23, 24 e 30 novembro, 1 e 20 de decembro de 2021

Contido:

1. Introdución e presentación (1 hora)
2. Simulación do comportamento do lume como ferramenta de apoio á xestión forestal (2 horas)
3. Análise de incendios forestais en Castilla - La Mancha (2 horas)
4. A Unidade Técnica de Apoio (UTA) (1,5 horas)
5. Aplicación do ICS. Adaptación á tipoloxía da realidade europea (2 horas)
6. Análise de incendios forestais. Xeración de lumes (3,5 horas)
7. Simuladores de comportamento como apoio a análise de incendios (2 horas)
8. Funcionamento dos analistas de incendios forestais en Andalucía (2 horas)
9. O traballo de analista na Força Especial de Bombeiros (3,5 horas)
10. A Unidade Militar de Emerxencias nos incendios forestais (2 horas)
11. Análise estratéxica de incendios forestais (2,5 horas)
12. Analista de incendios forestais en Galicia (2,5 horas)
13. Planificación operativa e aplicación de lume técnico (2 horas)
14. Meteoroloxía no comportamento do lume (2,5 horas)
15. Casos prácticos (4 horas)

Destinatarios:

- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Enxeñeiros de montes/forestais

Destinatarios específicos:

Persoal técnico de Garda dos Centros de Coordinación Central, Provincial e de Distrito

Requisitos:

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Requisitos xerais:
a) Técnicos e xefes de garda dos centros de coordinación de distrito ( 50 % das prazas)
b) Técnicos e xefes de garda dos centros de coordinación central e provinciais (50% das prazas)
As prazas que queden desertas en algunha das reservas poderán ser cubertas pola outra reserva, no caso de que haxa maior número de solicitudes que prazas.

2. - Dentro do persoal que cumpra os requisitos de acceso terán preferencia os traballadores fixos sobre os temporais.

3. - Establécese un baremo sobre unha base de 100 puntos, dos que o 50 % estará vinculado á antigüidade no posto de traballo (1,5 puntos por cada ano no posto) e o 50 % restante á antigüidade na Administración (5 puntos cada trienio).

Inscrición:

Gratuita

Publicacións admitidas:

RENUNCIA
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.ga