Incidentes con múltiples vítimas

Código:

212125

Data de inscrición:

12/10/2021 - 18/10/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

56

Prazas:

25

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

08/11/2021 - 16/11/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 10

Horario:

9.00-14.00 e 15.30-18.30

Días:

8, 9, 10, 11, 12 , 15 e 16 novembro 2021

Contido:

Módulo 1: Sistema de Atención de Emerxencias extrahospitalarias en Galicia
Módulo 2: O Plan de Emerxencias de Galicia. O Despregue Sanitario na Atención a un incidente de múltiples vítimas. O traballo en equipo: dinámicas de grupo
Módulo 3: AXEGA. Directorio. Estrutura Orgánica. Funcións da AXEGA
Módulo 4: Primeiros auxilios psicolóxicos. e xestión do estrés.
4.1: Primeiros auxilios: traumatismos, hemorraxias, queimaduras, amputacións. Tratamento
Módulo 5: PCR, RCP, OVACE, PLS: Recomendacións para a Resucitación do Consello Europeo de Resucitación (ERC) 2015
Módulo 6: Cinemática dos traumatismos. O traumatismo e as lesións. Coñecemento do material para mobilización/inmobilización uso da cinemática para a avaliación. Hemostase
Módulo 7. Simulacro de incidente con mútiples vítimas

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

Gratuita

DOG 196 - 11/10/2021

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.