Operacións básicas do uso de maquinarias e ferramentas

Código:

212123

Data de inscrición:

12/10/2021 - 18/10/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

21

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

15/11/2021 - 17/11/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Caseta - Aula 10 (día 17 de tarde)

Horario:

9.00-14.00 e 15.30-17.30

Días:

15, 16 e 17 de novembro de 2021

Contido:

MÓDULO I CONDICIÓNS DE SEGURIDADE
Criterios preventivos.
Almacenamento e transporte.
Tarefas de mantemento e reparacións.
Normativa en realización a equipos de traballo.

MÓDULO II FERRAMENTAS ESPECIAIS E AXUDAS TÉCNICAS
Uso de ferramentas: Cámara térmica. Bomba de transvasamento. Ventiladores. Ferramentas ATEX,.
Monitor portátil de auga.
Ferramentas de intervención de riscos eléctricos.

MÓDULO III FERRAMENTAS CORTE, TRACCIÓN, ELEVACIÓN E GOLPEO
Xerador eléctrico.
Ferramentas de corte.
Ferramentas de tracción e elevación.
Equipos hidráulicos.

MÓDULO IV SALVAMENTO
Material de traballo en altura. Arnés, retráctil, mosquetóns, cordas, etc
Material de traballo en espazos confinados.
Material de rescate e salvamento e primeiros auxilios

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

Gratuita

DOG 196 - 11/10/2021

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.